Protocol d’accidents per exposició a agents biològics

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

Els/les estudiants d’Infermeria estan exposats al risc de contagi durant el període de pràctiques, en cas que hi hagi hagut una exposició accidental a material biològic. Aquesta situació es dóna en tot el personal sanitari.

El risc de contagi pel virus de l’hepatitis B (VHB) està quantificat en un rang que va d’un 6% (HbsAg+) a un 30%-43% (HbeAg+). En relació al virus de l’hepatitis C (VHC) el risc d’adquisició està quantificat en un 3,2%. El risc de transmissió en un 0,36%. Aquestes xifres poden modificar-se dependent del nombre d’exposicions accidentals i l’estat serològic dels pacients que s’atenen.

És un fet a destacar que tots els estudis sobre exposicions accidentals en hospitals indiquen que són els professionals d’Infermeria, el col·lectiu que pateix el major nombre d’exposicions accidentals (entre 50%-60% dels accidents declarats).

És per aquest motiu que, juntament amb els programes de vacunacions, cal aplicar mesures preventives adequades per evitar els possibles riscs i realitzar les intervencions per a la profilaxi postexposició.

Amb aquest protocol es pretén fonamentalment:

  • Definir els criteris d’inclusió en relació a les vacunes i exposició accidental als agents biològics.
  • Explicar el procediment d’actuació en cas d’accident.
  • Descriure les mesures d’immunització (passiva o activa) i de quimioprofilaxi postexposició.
  • Enumerar la relació de centres amb assegurança escolar.