Pràctiques curriculars

A través d'aquest formulari indica'ns els teus dubtes i consultes sobre la formació que desenvolupa el Campus Docent Sant Joan de Déu o bé sobre el centre.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

A través d'aquest formulari indica'ns els dubtes i/o suggeriments referents a la teva formació. Et respondrem al més aviat possible.

Image CAPTCHA
Introdueix els caràcters que es mostren en la imatge.

L’aprenentatge clínic en el Grau en Infermeria, juntament amb els coneixements teòrics, garanteix que l’estudiant assoleixi les competències genèriques i específiques necessàries per al seu desenvolupament professional. Aquest aprenentatge clínic es realitza en diversos àmbits en funció de l’etapa del procés formatiu en la que es trobi l’estudiant.

Mitjançant la realització de les pràctiques curriculars es pretén incorporar valors professionals i fer atenció als problemes de salut més rellevants en les àrees de Medicina, Cirurgia, Gerontologia, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques que permetin integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la Infermeria.

En finalitzar l’ensenyament clínic, l’estudiant serà capaç d’integrar els coneixements adquirits en les diferents àrees del grau per poder tenir cura de la persona des d’una perspectiva holística, tot desenvolupant les competències d’Infermeria que li són pròpies.

Objectius generals a assolir en totes les assignatures d’aprenentatge clínic

 1. Identificar la filosofia, normes i protocols instituïts per la divisió d’infermeria on l’estudiant realitza l’ensenyament clínic.
 2. Adaptar-se a l’equip d’infermeria interdisciplinària de salut, establint-hi una bona comunicació i una bona capacitat de treballar en equip.
 3. Reconèixer l’espai físic on es realitza l’ensenyament clínic dins el pla general de la institució i del sistema de salut.
 4. Demostrar capacitat organitzativa.
 5. Posar en pràctica l’educació per a la salut a la persona i a la família, per afavorir uns nivells òptims d’independència en la satisfacció de les seves necessitats.
 6. Utilitzar el mètode científic en les cures d’infermeria.
 7. Donar una atenció individualitzada a la persona o a la comunitat basada en el model de Virgínia Henderson, desenvolupant una pràctica professional ètica i d’acord amb el codi deontològic de la professió.
 8. Realitzar les cures d’infermeria tenint en compte la dignitat, la cultura, els valors i les creences de la persona i la família.
 9. Demostrar actituds i habilitats que millorin la pròpia formació com a futurs professionals mitjançant la cerca i la gestió de la informació.
 10. Desenvolupar una actitud que afavoreixi la relació d’ajut.
 11. Aplicar la recerca com a instrument per a augmentar el cos de coneixements de la disciplina d’infermeria.
 12. Demostrar una actitud activa en el propi aprenentatge.
 13. Utilitzar la pràctica reflexiva per a identificar les pròpies capacitats i limitacions professionals i buscar el suport adequat.

Assignatures

 • ESTADES CLÍNIQUES I (tercer i quart semestre)
 • ESTADES CLÍNIQUES II (cinquè i sisè semestre)
 • ESTADES CLÍNIQUES III (cinquè i sisè semestre)
 • PRÀCTICUM (vuitè semestre) 

Centres de pràctiques

Consulta tots els centres de pràctiques.